Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα, Οι έφηβοι της «αλλαγής » : κοινωνικοποιητικές επιδράσεις και μεταβολές στην πολιτική φυσιογνωμία των εφήβων: 1982-1990, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 80|1991, 41-69


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: