Αλέξανδρος Α. Χρύσης, Μερικές σκέψεις πάνω στη σχέση διανοούμενων και πολιτικής πρωτοπορίας στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 80|1991, 110-129


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: