Ρόη Παναγιωτοπούλου, Η διαμόρφωση της πολιτικής συμπεριφοράς των γεωργών στην Ελλάδα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 76|1990, 209-227


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: