Γιάννης Απ. Πανούσης, Το εγκληματικό στερεότυπο: κοινωνικό δηλητήριο διά του τύπου διοχετευόμενο;, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 74|1989, 72-104


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: