Νίκος Παναγιωτόπουλος, «Κοινωνικός πρωταγωνιστής και παραβατικότητα»: σημειώσεις πάνω σ’ ένα εγκληματολογικό συνέδριο, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 74|1989, 171-176


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: