Ρόη Παναγιωτοπούλου, Αλλαγές στη συμπεριφορά των ατόμων μέσα από νέους τρόπους διάθεσης του ελεύθερου χρόνου: η χρήση του βίντεο σε μια επαρχιακή πόλη, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 71|1988, 236-248


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: