Αγγελική Τσούχλου, Ιωάννης Βαβούρας: οικονομική πολιτική: θεωρητική εισαγωγή, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 69|1988, 271-274


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: