Γιάννης Παπαμιχαήλ, Παραστάσεις των στόχων της δημοτικής εκπαίδευσης από τους γονείς των μαθητών: διαχρονική και διαπολιτισμική προσέγγιση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 67|1987, 178-205


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: