Γιάννης Βαβούρας, Ο κοινωνικός χαρακτήρας της δημόσιας επιχείρησης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 64|1987, 43-55


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: