Β. Ν. Γεωργακοπούλου, Άτυπα μορφώματα και παραοικονομία: προβλήματα ανάλυσης, παρερμηνείες και ανοικτά ερωτήματα για το ρόλο τους στη σημερινή κρίση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 63|1986, 3-29


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: