Βύρων Κοτζαμάνης, Η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο: συγκριτικά στοιχεία για τη δημογραφική εξέλιξη στη μεταπολεμική περίοδο (1950-1985), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 63|1986, 82-132


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: