Γιάννης Βαβούρας, Ξενοφών Ε. Ζολώτας: Οικονομική μεγέθυνση και φθίνουσα κοινωνική ευημερία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 62|1986, 157-159


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: