Κωνσταντίνος Λέτσιος, Κριτική σε μια «κοινωνιοψυχολογική» προσέγγιση της συμπεριφοράς των ενεργών μειονοτήτων (S. Moscovici, G. Mugny και S. Papastamou): Η «τραγωδία» μιας επιστημονικής αυταπάτηη, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 61|1986, 201-211


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: