Λίλα Λεοντίδου, Αναζητώντας τη χαμένη εργασία: η κοινωνιολογία των πόλεων στη μεταπολεμική Ελλάδα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 60|1986, 72-109


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: