Ρωξάνη Καυταντζόγλου, Μορφές οικογένειας στο Συρράκο στις αρχές του αιώνα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 58|1985, 32-54


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: