Πάρις Βαρβαρούσης, Ο επιστήμονας και ο πολιτικός: Δυνατότητες και όρια της επιστημονικής συμβουλής στην πολιτική, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 36|1979, 393-401


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: