Μιχάλης Μεϊμάρης, Παραγοντική ανάλυση δεδομένων: Σχέσει κοινωνικοεπαγγελματικής προέλευσης και σχολής φοίτησης για τους σπουδαστές των ΑΕΙ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 33|1978, 225-240


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: