Στάθης Π. Σορώκος, Κοινότητα και κοινωνία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 53|1984, 50-54


Δεν διατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: