Αλέξης Γ.Κ. Σαββίδης, Florin Marinescu, Etude genealogique sur la famille Mourouzi (Τετράδια εργασίας 12: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών), Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 6|1986, 419-421


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: