Χρύσανθος Δημ. Τάσσης, Γιάννης Βούλγαρης & Ηλίας Νικολακόπουλος (επιμ.), 2012: Ο διπλός εκλογικός σεισμός, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 32|2014, 205-211


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: