Αλέξανδρος Παπουτσής, Χρυσάφης I. Ιορδάνογλου, Κράτος και ομάδες συμφερόντων. Μια κριτική της παραδεδεγμένης σοφίας, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 32|2014, 227-232


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: