Τίτλος:

G. Gall (επιμ.), Union Revitalization in Advanced Economies: Assessing the Contribution of Union Organizing.Γιώργος Μπιθυμήτρης, G. Gall (επιμ.), Union Revitalization in Advanced Economies: Assessing the Contribution of Union Organizing., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 30|2013, 259-266


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: