Έφη Γαζή, Μαρία Ρεπούση, Τα Μαρασλειακά, 1925-1927, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 30|2013, 273-276


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: