Βασιλική Γεωργιάδου, Η ελληνική Άκρα Δεξιά στον χώρο και στον χρόνο: Η συγκριτική της διάσταση, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 27|2011, 175-186


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: