Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Ιωάννα Τσιβάκου, Εν κινδύνω. Από την τεχνολογία στην ηθική, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 27|2011, 187-193


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: