Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος, Ιατρική διαφθορά: Συνέπειες για την ποιότητα των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 26|2010, 133-150


Η συζήτηση για τη διαφθορά στον ιατρικό τομέα περιορίζεται συνήθως στις συνέπειες της οικονομικής επιβάρυνσης των ταμείων υγείας και του κράτους χωρίς να επισημαίνεται η μεγάλη βλάβη που αυτή επιφέρει στην ποιότητα των προσφερομένων ιατρικών υπηρεσιών και επομένως στην υγεία του πληθυσμού. Το κείμενο αυτό πραγματεύεται τις ιατρικές συνέπειες της διαφθοράς αναφερόμενο στα είδη και τις μορφές της. Θίγει τον ρόλο των φαρμακευτικών βιομηχανιών και των βιομηχανιών ιατρικών υλικών, τη λήψη ποσοστών από διαγνωστικά κέντρα, τις παράνομες και υπερβολικές αμοιβές ιατρών αλλά και την ανυπαρξία, συχνά, ιστορικού και κλινικής εξέτασης του ασθενούς. Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, επισημαίνει μεταξύ άλλων τη μη αξιόπιστη καταγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών τους στη χώρα μας, τη μη εμπεριστατωμένη συνταγογράφηοή τους αλλά και τον αποπροσανατολισμό των ιατρών. Με παραδείγματα τη διαχείριση της γρίπης των χοίρων, τα αντικαρκινικά φάρμακα αλλά και ορισμένες καθυστερημένες ανακλήσεις σκευασμάτων επισημαίνονται γενικότερα προβλήματα συναλλαγής αλλά και αδιαφορίας στον τομέα της φαρμακευτικής αγωγής του πληθυσμού. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η ιατρική διαφθορά δεν οδηγεί μόνο οε οικονομική επιβάρυνση των ταμείων αλλά μειώνει αποφασιστικά και την ποιότητα της προσφερόμενης ιατρικής με συνέπειες για την υγεία του πληθυσμού αλλά και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: