Νικόλας Χρηστάκης, Η ψυχολογία των μαζών του Gustave Le Bon και κάποια σχόλια για τη θεώρηση της κοινωνικής επιρροής, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 26|2010, 165-182


Η Ψυχολογία των μαζών tou Gustave Le Bon θεωρείται πλέον σήμερα κλασικό σύγγραμμα κοινωνικής και πολιτικής ψυχολογίας. Δημοσιεύτηκε το 1895, είχε τεράστια απήχηση τόσο στο ευρό κοινό όσο και σε κάθε απόχρωσης πολιτικούς ηγέτες οι οποίοι ενστερνίστηκαν και εφάρμοσαν με περίσσεια φανατισμού τις ιδέες του και τους αφορισμοός του, ενώ αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας αλλά και εντονότατων κριτικών σε ιδεολογικό και επιστημονικό επίπεδο. Στο κείμενο που ακολουθεί ο συγγραφέας και το βιβλίο παρουσιάζονται και τοποθετούνται στο ιστορικό, πολιτικό, ιδεολογικό και επιστημονικό τους πλαίσιο. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο πώς η ανάγνωση της Ψυχολογίας των μαζών αναδεικνύει μια ανορθολογική και οιονεί ‘υπνωτική’ προσέγγιση της διεργασίας της κοινωνικής επιρροής, προσέγγιση η οποία μπορεί επισήμως να φέρεται ως ξεπερασμένη και ‘απαράδεκτη’, δεν παύει όμως να μας προβληματίζει και να μας ‘σαγηνεύει’...

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: