Βασιλική Γεωργιάδου, Προλεγόμενα 35ου τεύχους, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 35|2017, 3-7


Η ‘ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ’ έχει καταλάβει ιδιαίτερη θέση στον δημόσιο λόγο κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται ευρέως προκειμένου να περιγράψει ϕαινόμενα τα οποία συνδέονται με τη διεθνή τρομοκρατία, με επιθετικές μορϕές θρησκευτικού ϕονταμενταλισμού, καθώς και με ποικίλες εκϕράσεις βίαιου κοινωνικού και πολιτικού ακτιβισμού, στον οποίο επιδίδονται άτομα, ομάδες και συλλογικότητες από την 11η Σεπτεμβρίου 2001 μέχρι σήμερα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: