Αριέλλα Ασέρ, Ιωάννης Βαρτζόπουλος, Η κοινή προέλευση λογικής και τρέλας. Ψυχανάλυση και σχιζο - ϕρένεια, Εκδόσεις ποταμός, Αθή- να 2016, 240 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 35|2017, 229-233


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: