Ευαγγελία Σέμπου, Sandrine Baume, ΧΑΝΣ ΚΕΛ-ΣΕΝ: Συνηγορία υπέρ της δημοκρατίας, μτϕρ.: Β. Βουτσάκης, πόλις, Αθήνα 2016, 123 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 35|2017, 233-236


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: