Γιάννης Τσίρμπας, Ευτυχία Τεπέρογλου, Οι άλλες ‘εθνικές’ εκλογές. Αναλύοντας τις Ευρωεκλογές στην Ελλάδα, 1981-2014, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2016, 613 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 35|2017, 236-242


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: