Παναγιώτης Βλάχος, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Game Over. Η αλήθεια για την κρίση, Παπαδόπουλος, Αθήνα 2016, 432 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 35|2017, 258-251


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: