Τίτλος:

G. Karyotis & R. Gerodimos (eds), The politics of extreme austerity. Greece in the eurozone crisisΛαμπρινή Ρόρη, G. Karyotis & R. Gerodimos (eds), The politics of extreme austerity. Greece in the eurozone crisis, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 34|2016, 195-201


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: