Τίτλος:

Τάκης Σ. παππάς, Λαϊκισμός και κρίση στην Ελλάδα (Βίβιαν Σπυροπούλου)Βίβιαν Σπυροπούλου, Τάκης Σ. παππάς, Λαϊκισμός και κρίση στην Ελλάδα (Βίβιαν Σπυροπούλου), Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 34|2016, 201-207


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: