Βασιλική Γεωργιάδου, Rainer Schnell, Paul B. Hill & Elke Esser, Μέθοδοι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 34|2016, 215-218


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: