Θάνος Λίποβατς, Η ανασϕαλής Ελληνική ταυτότητα και η αποτυχία των νεωτερικών αξιών, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 101-119


Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι η ενδημούσα κρίση μπορεί να λειτουργήσει και ως ευκαιρία για την έναρξη διαδικασιών συλλογικής και ατομικής αυτο-γνωσίας και εμπέδωσης των οικουμενικών αξιών της νεωτερικότητας. οι διαδικασίες αυτές προϋποθέτουν δύσκολες αποϕάσεις ευθύνης καθώς εδράζονται στην υπέρβαση παραδοσιακών προτύπων συμπεριϕοράς και πολιτικού πράττειν, ειδοποιό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η αμυντική στάση απέναντι στην ανοικτή κοινωνία πολιτών, την καινοτομία και τη συμβολαιακή ηθική δέσμευση. στο κείμενο επιχειρείται η διασύνδεση του ατομικού με το συλλογικό και η συσχέτιση της ιστορικο-κοινωνιολογικής ανάλυσης με την ψυχαναλυτική προβληματική.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: