Σταμάτης Πουλακιδάκος, Όψεις της ελληνικής αμυντικής κοινωνίας στον τηλεοπτικό ενημερωτικό λόγο τον καιρό της οικονομικής κρίσης, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 121-152


Η έρευνα αυτή αποσκοπεί να ανιχνεύσει χαρακτηριστικά της ελληνικής ‘αμυντικής’ κοινωνίας στον τηλεοπτικό λόγο δημοσιογράϕων, πολιτικών και λοιπών ομιλητών οι οποίοι σχολιάζουν τις αποϕάσεις και τις δηλώσεις ξένων πολιτικών παραγόντων αναϕορικά με την ελληνική κρίση. Το θεωρητικό της πλαίσιο στοιχειοθετεται από τις έννοιες της ‘αμυντικής’ κοινωνίας και της ‘πλαισίωσης’. επιχειρείται η καταγραϕή και η πλαισίωση των παραμέτρων που ορίζουν την ‘αμυντική’ κοινωνία στα κεντρικά δελτία ειδήσεων–δύο ιδιωτικών και ενός δημόσιου– τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας. χρονικά η έρευνα εστιάζει στις ημέρες γύρω από τη διαπραγμάτευση και υπογραϕή των δανειακών συμβάσεων που μέχρι σήμερα καθορίζουν την οικονομική πορεία της ελλάδας (μεσοπρόθεσμο, μνημόνιο 2, PSI, μεσοπρόθεσμο 2/μνημόνιο 3).

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: