Χρήστος Ροζάκης, Το αμυντικό παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής (Δοκίμιο), Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 153-164


Ο μεγαλύτερος κίνδυνος μιας θεωρητικής ανάλυσης είναι πάντοτε η γενίκευση χωρίς αποχρώσεις. η προσπάθεια για καθαρότητα, σαϕήνεια κι απλότητα οδηγεί συχνά σε ένα εγχείρημα κρυστάλλινης μονολιθικότητας που μπορεί βεβαίως να διευκολύνει τη διατύπωση μιας εύπεπτης θεωρίας με σαϕείς αρχές, η οποία όμως τις περισσότερες ϕορές δεν μπορεί να αποτυπώσει ολόκληρο το εύρος και την ποικιλία του επιστητού με το οποίο ασχολείται. από αυτόν τον ελλοχεύοντα κίνδυνο θα θέλαμε να απομακρυνθούμε στις παρακάτω γραμμές θυσιάζοντας ορισμένες ϕορές τη γενίκευση για χάρη της πραγματικότητας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: