Τίτλος:

Άννα Τριανταϕυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα & Χαρά Κούκη, επιμ., Ελληνική κρίση και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, εκδόσεις κριτική, αθήνα 2013, 352 σελ.Δάνης Κουμασίδης, Άννα Τριανταϕυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα & Χαρά Κούκη, επιμ., Ελληνική κρίση και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, εκδόσεις κριτική, αθήνα 2013, 352 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 215-223


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: