Τίτλος:

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Η Ελλάδα της λήθης και της αλήθειας. Από τη μακρά εϕηβεία στη βίαια ενηλικίωση, εκδόσεις θεμέλιο, αθήνα 2012, 234 σελ.Στέϕανος Καβαλλιεράκης, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Η Ελλάδα της λήθης και της αλήθειας. Από τη μακρά εϕηβεία στη βίαια ενηλικίωση, εκδόσεις θεμέλιο, αθήνα 2012, 234 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 228-232


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: