Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Νικόλας Σεβαστάκης & Γιάννης Σταυρακάκης, Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και κρίση, εκδόσεις Νεϕέλη, Αθήνα 2012, 111 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 233-240


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: