Τίτλος:

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Ποια δημοκρατία για την Ελλάδα μετά την κρίση; Για την αποκατάσταση των λέξεων και του νοή- ματός τους, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2013, 163 σελ.Λεωνίδας Τέλιος, Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Ποια δημοκρατία για την Ελλάδα μετά την κρίση; Για την αποκατάσταση των λέξεων και του νοή- ματός τους, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2013, 163 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 251-255


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: