Τίτλος:

Άννα Φραγκουδάκη, Ο εθνικισμός και η άνοδος της Ακροδεξιάς, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, 278 σελ.Παναγής Παναγιωτόπουλος, Άννα Φραγκουδάκη, Ο εθνικισμός και η άνοδος της Ακροδεξιάς, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, 278 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 260-266


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: