Αναστασία Καφέ, Raymond Μ. Duch & Randolph T. Stevenson, The economic vote: How political and economic institutions condition election results, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 25|2010, 252-259


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: