Μαρίνα Ρήγου, Ανοικτή διακυβέρνηση: Η εφαρμογή του opengov.gr, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 24|2010, 101-114


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: