Δημήτρης Γκούσκος, Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ανάπτυξης του ιστοχώρου opengov.gr, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 24|2010, 115-124


No abstact

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: