Κορίνα Πατέλη, Η αφήγηση περί ανοιχτής διακυβέρνησης και το opengov.gr, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 24|2010, 125-130


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: