Άρης Κουμπαρέλης, W. Leiss, S. Kline, S. Jhally & J. Botterill, Διαφήμιση και επικοινωνία: Η κατανάλωση στην εποχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 24|2010, 170-176


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: