Κωνσταντίνα Λώμη, Βασίλης Καρασμάνης, Σωκράτης: Ο σοφός που δεν γνώριζε τίποτα, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 24|2010, 180-183


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: