Γιάννης Καλογήρου, Η παρουσία και ο ρόλος των ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (1984-2006), Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 23|2009, 115-136


Στην εργασία αυτή επιχειρείται η διερεύνηση της παρουσίας και του ρόλου των ελληνικών ερευνητικών φορέων και των επιχειρήσεων στα δίκτυα που δημιουργούνται από τις ερευνητικές συνεργασίες οι οποίες χρηματοδοτούνται -σε ανταγωνιστυχή βάση- από τα προγράμματα-πλαίσια (Π.Π.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1984-2006). Για την κατασκευή των δικτύων χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων STEP to RJVs η οποία περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τις ερευνητικές συνεργασίες που έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρώτο Π.Π. μέχρι και σήμερα. Για την ανάλυση των ερευνητικών δικτύων χρησιμοπουήθηκε η τεχνική της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα που προκύπτουν είναι ότι η Ελλάδα έχει μια διαχρονικά σταθερή παρουσία στα ανταγωνιστικά αυτά προγράμματα. Επιπλέον, κάποιοι ελληνυχοί φορείς, κυρίως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, έχουν αποκτήσει κεντρυώ ρόλο στα δίκτυα που δημιουργούνται από τις χρηματοδοτούμενες ερευνητικές συνεργασίες των Π.Π. Τέλος, οι κεντρικοί ελληνικοί φορείς παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της συνδεσιμότητας των περισσότερο περιφερειακών και λιγότερο κεντρικών ελληνικών φορέων στα δίκτυα αυτά. Η ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στα προγράμματα-πλαίσια και οι πολύ καλές επιδόσεις συγκεκριμένων ελληνικών ερευνητυχών ομάδων στα δίκτυα ερευνητικών συνεργασιών αντιστρέφουν την κρατούσα κακή εικόνα του ερευνητικού συστήματος της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι υπάρχει ανάγκη για μια συγκροτημένη πολιτική έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ώστε να αξιοποιηθούν αυτές οι επιμέρους ερευνητυχές ομάδες και να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο η συμμετοχή και ο ρόλος των ελληνικών φορέων στα ευρωπαϊκά ερευνητυχά δίκτυα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: